Quá trình này bạn sẽ tương tác làm sao để đăng được bài hay tạo được danh mục tin, để có thể tạo được nhưng danh mục tin tức như giới thiệu, tin tức, tuyển dụng,..