Quá trình này cho phép bạn tạo những menu hiển thị ra bên ngoài cho người dùng ở các vị trí trên, dưới, trái. Thêm mới menu không hề ảnh hưởng đến dữ liệu, bạn có thể thêm mới menu dạng tin tức, hay sản phẩm. + Menu dạng tin tức là khi click vào menu đó sẽ có giao diện hiển thị giống hiển thị tin tức

Tags:

4. Quản lý menu
Định nghĩa: Quá trình này cho phép bạn tạo những menu hiển thị ra bên ngoài cho người dùng ở các vị trí trên, dưới, trái.
4.1 Thêm mới menu
Thêm mới menu không hề ảnh hưởng đến dữ liệu, bạn có thể thêm mới menu dạng tin tức, hay sản phẩm.
+ Menu dạng tin tức là khi click vào menu đó sẽ có giao diện hiển thị giống hiển thị tin tức
+ Menu dạng sản phẩm là khi click vào menu đó sẽ có giao diện hiển thị giống hiển thị sản phẩm
B1. Chọn menu Quản lý website/ Quản lý menu
B2. Chọn vị trí menu Trên, menu dưới, menu trái
Tùy thuộc từng website sẽ có vị trí menu đó, có thể có đủ cả 3 vị trí có thể chỉ có 1 hoặc 2 vị trí
B3. Nhấn nút Thêm mới

B4. Đặt tên menuB5. Đặt link cho liên kết menu
+ Gián thẳng link liên kết cho menu vào ô Đường dẫn nếu bạn đã biết đường dẫn
VD: http://cn.cns.vn
+ Nhấn nút Chọn rồi chọn Danh mục sản phẩm/chọn tiếp danh mục cần liên kết để hiện theo kiểusản phẩm

+ Nhấn nút Chọn rồi chọn Danh mục tin tức/chọn tiếp danh mục cần liên kết để hiện theo kiểu tin tức
B6. Nhấn Đồng ý để kết thúc

4.2 Sửa menu
B1. Chọn menu Quản lý website/Quản lý menu
B2. Chọn menu cần sửa
B3. Nhấn nút Cập nhật rồi sửa lại thông tin
B4. Nhấn Đồng ý để kết thúc

4.3 Xóa menu
B1. Chọn menu Quản lý website/Quản lý menu
B2. Chọn menu cần xóa
B3. Nhấn Xóa và Nhấn Đồng ý để xác nhận là xóa