Làm sao để chèn ảnh vào nội dung chi tiết tin tức?

Tags:

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
1. Tôi đã tạo danh mục sản phẩm, và đăng sản phẩm vào danh mục đó, sao ra ngoài trang chủ vẫn không thấy hiển thị sản phẩm đó?

2. Làm sao để chèn ảnh vào nội dung chi tiết tin tức?
Trong quá trình thêm tin tức bạn để chuột vào vị trí cần chèn ảnh vào nội dung bài viết
+ Xong nhấn biểu tượng Insert Image Xong nhận nút Chọn … để chọn ảnh.


3. Làm sao để có thể thêm nhiều ảnh miêu tả cho một sản phẩm
Tại mục 1.2.2 thêm sản phẩm mới, Bạn thực hiện đến bước 7. Sau đó nhấn nút Upload
4. Trong quá trình thêm sản phẩm mới tôi đã thêm sản phẩm có thuộc tính và giá trị tại sao thuộc tính và giá trị không hiện ngoài website
+ Trước tiên bạn cần liên hệ với nhà cung cấp xem tinh năng này có hay không
+ Nếu có bạn kiểm tra lại lần nữa xem đã đăng đúng chưa.
+ Nếu đã đúng bạn kiểm tra lại xem đã cho hiển thị sản phẩm đó chưa.