Chọn menu Quản lý website/ Cấu hình website

Tags:

4. Thay đổi giao diện
B1. Chọn menu Quản lý website/ Cấu hình website
B2. Chọn Tab Thay đổi giao diện
B3. Chọn giao diện và nhấn Lưu để kết thúc

5. Thay đổi ảnh nền website
B1. Chọn menu Quản lý website/Quản lý quảng cáo, ảnh nền
B2. Chọn tab Vị trí ảnh nền
B3. Chọn vị trí ảnh nền
B4. Nhấn nút Thêm Chọn ảnh nền

6. Mẹo lấy đoạn mã văn bản html
B1. Bạn thêm một tin bài mới
Mục đích của công việc này là để có thể sửa đoạn văn bản ở nội dung chi tiết
B2. Bạn gõ nội dung đoạn văn bản vào phần nội dung chi tiết
B3. Dùng các thanh công mô tả để căn chỉnh văn bản
B4. Nhấn vào nút