Chọn menu Quản lý website/ Cấu hình website

Tags:

Thay đổi thông tin website
B1. Chọn menu Quản lý website/ Cấu hình website
B2. Chọn tab Thông tin chung
B3. Khai báo thông tin ở hai ô
Tên gian hàng: Tên website và các từ cụm từ cho SEO
Lĩnh vực kinh doanh: Giới thiệu ngắn gọn về nghành nghề kinh doanh.
B4. Nhấn Đồng ý để lưu lại
7. Quản lý hỏi file
Tại bước này cho phép bạn tải lên hệ thống những định dạng file để phục vụ cho công tác văn bản, hay báo giá