12/10/2012
Để có thể thêm được video vào nội dung bài viết, hay chèn nhạc vào website
07/07/2012
Thêm quảng cáo, B1. Quản lý website/Quản lý quảng cáo, ảnh nền, B2. Chọn vịt trí cần thêm quảng cáo, B3. Nhấn nút Thêm
07/07/2012
Quá trình này cho phép bạn tạo những menu hiển thị ra bên ngoài cho người dùng ở các vị trí trên, dưới, trái. Thêm mới menu không hề ảnh hưởng đến dữ liệu, bạn có thể thêm mới menu dạng tin tức, hay sản phẩm. + Menu dạng tin tức là khi click vào menu đó sẽ có giao diện hiển thị giống hiển thị tin tức
07/07/2012
Quá trình tìm kiếm sản phẩm là quá trình kết hợp các điều kiện tìm kiếm B1. Nhấn chọn menu Quản lý website\Quản lý sản phẩm B2. Tích chọn SP cửa hàng tạo (*)
07/07/2012
B1. Chọn menu Quản lý website/ Quản lý sản phẩm B2. Chọn nút Thêm sản phẩm mới B3. Nhấn nút Chọn danh mục để chọn danh mục hay nhóm cho sản phẩm
07/07/2012
Tại bài này các bạn sẽ thực hành các thao tác thêm mới danh mục sản phẩm, Cập nhật sửa xóa danh mục sản phẩm
07/07/2012
Tại bài này các bạn sẽ thực hành các thao tác, thêm mới, sửa, xóa danh mục nhóm tin, hay cho ẩn hiện nhóm tin ngoài trang chủ website
07/07/2012
Quá trình này bạn sẽ tương tác làm sao để đăng được bài hay tạo được danh mục tin, để có thể tạo được nhưng danh mục tin tức như giới thiệu, tin tức, tuyển dụng,..
06/07/2012
Làm sao để chèn ảnh vào nội dung chi tiết tin tức?
06/07/2012
Chọn menu Quản lý website/ Cấu hình website

Các tin khác