Thêm quảng cáo, B1. Quản lý website/Quản lý quảng cáo, ảnh nền, B2. Chọn vịt trí cần thêm quảng cáo, B3. Nhấn nút Thêm

Tags:


5. Quản lý quảng cáo

5.1 Thêm quảng cáo
B1. Quản lý website/Quản lý quảng cáo, ảnh nền

B2. Chọn vịt trí cần thêm quảng cáoB3. Nhấn nút ThêmB4. Điền thông tin tại ô Quảng cáo

+ Chú ý: Khi chọn loại Quảng cáo:
- Nếu Chọn là image có nghĩa là ở dạng ảnh, hay file gif thì không cần thêm kích thước
- Nếu Chọn là flash Thì phải thêm chiều cao và chiều rộng của banner đó
VD: Height: 150           Nghĩa là cao 150px
      Width:  300           Nghĩa là rộng 300px
- Nếu chọn là Html Thì bản phải điền thông tin đoạn html vào ô cuối cùng


5.2 Xóa quảng cáo
B1. Chọn menu Quản lý website/ Quản lý quảng cáo, ảnh nền
B2. Chọn vị trí quảng cáo
B3. Chọn quảng cáo cần xóa
B4. Nhấn Nút Xóa